TƯ VẤN PHÁP LUẬT NHÀ ĐẤT


Năng Luật Cung Cấp Các Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Đất Đai Nhà Ở Liên Quan Đến Những Thủ Tục Pháp Lý Sau Đây:

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục tách thửa đất.
Tư vấn quy định chuyển nhượng, tặng, cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tư vấn luật nhà đất có yếu tố nước ngoài.
Xin cấp giấy phép xây dựng.
Hoàn công nhà ở.
Khai nhận di sản thừa kế.
Tư vấn điều kiện mua bán nhà ở.
Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Tư vấn mua bán nhà chung cư, nhà ở xã hội.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT
Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, Năng Luật cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến quan hệ pháp luật đất đai như sau:
Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp nhà đất (đất đai – nhà ở).
Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai – nhà ở.
Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung.
Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở.
Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai – nhà ở.
Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai – nhà ở.
Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất.
Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Dịch vụ chứng minh tài chính đi du lịch – du học

Dịch vụ làm Thẻ APEC uy tín tại TPHCM

THỦ TỤC LÀM HỘ CHIẾU TRẺ EM DƯỚI 14 TUỔI